Vážení přátelé a příznivci hermeneutiky,

rádi bychom Vám oznámili, že v lednu 2012 byl jako občanské sdružení zaregistrován Institut pro hermeneutiku.


Cílem Institutu je:

  • Podpora, rozvoj a kultivace vědeckého bádání na poli hermeneutiky v České republice a v zahraničí.

  • Propagace výsledků činnosti členů sdružení na tuzemské a mezinárodní úrovni.

  • Podpora mezioborového dialogu v oblasti hermeneutiky.

  • Podpora a rozvoj vědecké, přednáškové a publikační činnosti členů sdružení.

  • Další doplňkové aktivity nesoustavného charakteru na poli hermeneutiky ve spolupráci s dalšími subjekty, přičemž účelem těchto aktivit není dosažení zisku, ale rozvoj odborných znalostí a zkušeností členů sdružení a doplňkově také dalších příznivců sdružení.

 

(stanovy k nahlédnutí zde)

 

13. února t.r. se konala ustavující valná hromada sdružení, na níž byl radou sdružení zvolen

 

předseda: prof. PhDr. Jaroslav Hroch, CSc.,

 

místopředsedkyně: Mgr. Magdalena Konečná, Ph.D.

 

pokladník: JUDr. Lukáš Hlouch, Ph.D.

 

členové revizní a apelační komise:

 

           prof. PhDr. Jiří Trávníček, M. A., a PhDr. Ondřej Sládek, Ph.D.

HERMENEUTIKA


Kontakt

Institut pro hermeneutiku
M.Majerové 6
638 00 Brno
736 409 555PageRank

Seznam S-Rank

JyxoRank